Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld in lijn met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). We hebben ons best gedaan om dit zoveel mogelijk in begrijpelijk taal te doen. Is er toch iets is onduidelijk voor je, bel of mail ons dan gerust!


Identiteit van de verwerker van persoonsgegevens
Team22 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens worden door Team22 verwerkt wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Welke persoonlijke informatie verwerken wij?

 • Persoonsgegevens: w.o. naam, adres, tel.nr., e-mail, bedrijf, functie, betalingsgegevens.
 • Verstrekte informatie m.b.t. leer- ontwikkelvragen.
 • Ingevulde assessments (bijv. DiSC, Team Effectiviteit Scan).
 • Beeldmateriaal uit presentaties/programma’s.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 

Doeleinden
Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Aanmaken van gepersonaliseerde trainingsmaterialen en certificaten.
 • Registratie van deelname.
 • Communicatie met jou als (kandidaat) deelnemer.
 • Het digitaal verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Facturatie, planning en control.
 • Analyse van het gedrag van bezoekers op onze website, om daarmee de website en het aanbod van producten en diensten te verbeteren.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:

 • Als je bij ons een betaald product hebt afgenomen, zijn we (fiscaal) wettelijk verplicht om de gegevens m.b.t. deze transactie 7 jaar te bewaren. Bij aanvang van het opvolgende kalenderjaar, zullen wij deze informatie vernietigen.
 • Informatie m.b.t. leer- en ontwikkelvragen + assessments bewaren wij tot 2 jaar na afronding van de opdracht. Bij aanvang van het opvolgende kalenderjaar, zullen wij deze informatie vernietigen.
 • Nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde uitschrijven. Als je geen betaalde producten bij ons hebt afgenomen en je schrijft je uit, verwijderen we jouw gegevens meteen volledig uit ons systeem.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Team22 verkoopt of verhuurt jouw persoonlijke gegevens niet. Alle gegevens zijn voor eigen gebruik en worden alleen gedeeld met derden, indien dat nodig of wenselijk is voor de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Cookies die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van Team22 gebruiken. Team22 heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft Team22 Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Team22 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@team22.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Team22 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@team22.nl.


Wijzigingen en datum

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de actuele privacyverklaring vinden.
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 december 2023.

Nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief

We sturen je max 8x per jaar interessante informatie over:

 • samenwerking & teamwork
 • psychologische veiligheid & verandering
 • leiderschap
 • zaken die wij hierover leren tijdens ons werk met klanten ;-)

Wij respecteren jouw privacy en doen niet aan spam. Daar houden we zelf ook niet van!